Chao Ji Pai Dang Super / 超級拍檔 Super

Chao Ji Pai Dang Super / 超級拍檔 Super
Cast:
William Xie, June, Wang Yi Ren, Lance Yu, Ma Shi Li, Guan Yong, A Pang, Ba Ge, Xu Ai Xin, Gao Yi Xiang
Genre:Comedy
Episodes:
Year:2006-09-13
Description:
Episodes: