Engagement for Love / 愛情經紀約

Engagement for Love / 愛情經紀約
Cast:
Alex To, Lara, Ambrose Hsu, Adriene Lin, Genie Zhuo, Remus Kam, Deng Jiu Yun, Gao Jie, Lu Man Yin, Bu Xue Liang, Anthony, Zhang Chao Min, Xia Tong, Tang Jia Hao, Wang Juan
Genre:Romance, Comedy
Episodes:
Year:2006-11-12
Description:
Episodes: