我要變成硬柿子

我要變成硬柿子
Cast:
Yang Ming Wei, Wang Xin Ru, Chen De Lie, Ivy Chen, Gao Yi Xiang, Li Yi, Ke Bi, Angel Hong, Ge Wei Ru, Long Chen Han, Tou Chung Hua
Genre:Romance, School, Comedy
Episodes:
Year:2007-07-11
Description:
Episodes: