The Shinning Days / 閃亮的日子

The Shinning Days / 閃亮的日子
Cast:
Bianca Bai, Linda Liao, Dai Jun Zhu, Li Jia Yu, Na Wei Xun, Wang Juan, Peng Peng, Xiang Yu Jie, George Zhang, Li Pei Zhen, He Yi Hang, Xiu Qin, Liang Zheng Qun, Lin Yu Xuan, Li Yun Qing, Li Bo En, Chen Yi Bao, Hao Shao Wen
Genre:Family, Romance
Episodes:63
Year:2009-08-19
Description:
Episodes: