PS Man / 偷心大聖 P.S.男

PS Man / 偷心大聖 P.S.男
Cast:
Lan Cheng Long, Wen Sheng Hao, Sonia Sui, Bianca Bai, Xiao Xiao Bin, George Zhang, Zhong Xin Ling, Zhao Zi Qiang, Chen Mu Yi, Dai Yu Jie, Li Hao Ting, Lin Bo You, Xiao Min Qiao, Chen Yi Yu, Tao Yan Wen
Genre:Romance, Comedy
Episodes:21
Year:2010-02-28
Description:
Episodes: