Ti Amo Chocolate / 愛上巧克力

Ti Amo Chocolate / 愛上巧克力
Cast:
Vanness Wu, Joanne Zeng, Dou Zhi Kong, Guo Shu Yao, Wang Zi, Lene Lai, Ah Ben, Bu Xue Liang, Michael Zhang, Guo Shu Yao, Ge Wei Ru, Zhou Dan Wei, Kun Lin
Genre:Romance
Episodes:80
Year:2012-04-10
Description:
Episodes: