Meteor Garden II / 流星花園 II

Meteor Garden II / 流星花園 II
Cast:
Barbie Xu, Jerry Yan, Vic Zhou, Ken Zhu, Vanness Wu, Michelle Saram, Winnie Qian, Mary Hsu, Edward Ou, Megan Lai, Wu Pei Ci, Bu Xue Liang, Chen Jian Zhou, Liu Geng Hong, Lee Kang Yee, Peng Qia Qia, Xu Xiao Shun, Jiao Jiao, Zeng Jiang, Yu Bing Xian, Lin Jia Li, Zhang Guo Zhu, Guo Shi Lun, Wang Yue, Dong Zhi Cheng, Liu Er Jin, Peng Wei Hua, Tang Qi, Li Jie Sheng, Zhen Xiu Zhen, Ai Wei, Figaro Ceng Shao Zong
Genre:Romance
Episodes:31
Year:2002-11-11
Description:
Episodes: