At Dolphin Bay / 海豚灣戀人

At Dolphin Bay / 海豚灣戀人
Cast:
Angela Zhang, Ambrose Hsu, Wallace Huo, Penny Lin, Liang Xiu Shen, Ge Wei Ru, Liu Rui Qi, Deric Wan
Genre:Romance
Episodes:
Year:2003
Description:
Episodes: