Baseball Love Affair / 追風少年

Baseball Love Affair / 追風少年
Cast:
Dou Zhi Kong, Stella Huang, Kingone Wang, Ady An, Liang You Lin, Yang Ya Zhu, Huang Ping Yang, Zhang Jing Yi, Tuo Zong Kang, Ma Guo Bi, Chen De Lie, Tian Jia Da, Zou Shao Guan, Li Yi, Wang Dao, Zhang Jia Zheng, Sun Rui
Genre:Sport
Episodes:
Year:2005-10-30
Description:
Episodes:
    .