Reaching for the Stars / 真命天女

Reaching for the Stars / 真命天女
Cast:
Ella, Hebe, Selina, Guo Yan Jun, Chen Zhi Kai, Yu Jin, Xu Gui Ying, Lin Wei, Di Zhi Jie, Chen Yu Mei, Zhang Fu Jian
Genre:Romance
Episodes:22
Year:2005-10-23
Description:
Episodes: