Romance in the White House / 白屋之戀

Romance in the White House / 白屋之戀
Cast:
Peter Ho, Yuan Quan, Niu Meng Meng, Li Li Qun, Hao Ping, Li Feng Xu, Li Xiao Ran, He Yi, Huo Ya Ming, Xiao Hua Rong, Zhu Li, Maestro J, Agnes Monica
Genre:Romance
Episodes:
Year:2005
Description:
Episodes: