Bump Off Lover / 愛殺17

Bump Off Lover / 愛殺17
Cast:
Angela Zhang, Lu Ting Wei, Julian Yang, Shen Shi Hua, Li Yong Xian, Yun Zhong Yue, Wu Zhong Tian, Zhang Yu Chen, Shi Jing Jing, Zhang Shan Jie, Zhong Xin Yi, Huang Jian Wei, Chen Shi Ya, Chen Shi Yuan, Huang Xing Lun, Lin Li Yang
Genre:Suspense, Thriller, Mystery, School
Episodes:14
Year:2006-02-19
Description:
Episodes: