Dangerous Mind / 危險心靈

Dangerous Mind / 危險心靈
Cast:
Kwai Lun Mei, Huang He, Guan Yong, Li Lie, Gao Jie, Cai Can De, Wen Sheng Hao, Lan Cheng Long, Xie Li Jin, Guo Shi Lun, Teresa Ji, Zhang Shu Hao, Hu Huan Wei, Deng Sheng Yao
Genre:Human
Episodes:
Year:2006-07-25
Description:
Episodes: