Emerald on the Roof / 屋顶上的绿宝石

Emerald on the Roof / 屋顶上的绿宝石
Cast:
Wallace Huo, Sun Li, George Hu, Yvonne Yao, Jia Nai Liang, Zhang Guo Li, Zhang Tie Lin, Liu Xue Hua, Bai Bing Bing, Bai Xue, Zhang Yi Sheng, Wu Qian Qian
Genre:Romance
Episodes:
Year:2006-09-30
Description:
Episodes: