Love Queen / 戀愛女王

Love Queen / 戀愛女王
Cast:
Cheryl Yang, Hong Xiao Ling, Genie Zhuo, Zhang Tian Lin, Yokouchi Akira, Yu Fan Kang, Chen De Lie, Gao Yi Xiang, Zhang Jia Xin, Huang Pei Zhen, Billie, David Huang
Genre:Romance, Comedy
Episodes:21
Year:2006-08-20
Description:
Episodes: