My son is a Mob Boss / 我的兒子是老大

My son is a Mob Boss / 我的兒子是老大
Cast:
Jian Chang, Lin Mei Xiu, Chen Yi, Du Shi Mei, Senda Aisa, David Huang, Wen Cui Ping, Guo Shi Lun, Gina Lin, Tang Jia Hao, Kingone Wang, Bu Xue Liang, Hsia Ching Ting
Genre:Family, Comedy
Episodes:
Year:2006-02-06
Description:
Episodes: