The Hospital / 白色巨塔

The Hospital / 白色巨塔
Cast:
Jerry Yan, Leon Dai, Ng Man Tat, Janine Chang, Chang Kuo Chu, Tang Zhi Ping, Emma Ni, Qian De Men, Jason Chang, Zhang Fu Jian, Tang Ke Hua, Renzo Liu, Linda Liao, Huang Zong You, Kelly Mi, Zhang Kui, Shen Shi Hua, Ding Ning, Yang Wen Wen, Hong Cen, Ke Shu Qin, Josephine Hsu, Jian Pei En, Wu Yan Xuan, Qiu Nai Hua, Cheryl Yang, Yao Dai Wei, Saya, Liang Xiu Shen, Deng An Ning, Lin Li Yang, Shen Hai Rong, Xiang Li Wen, Cai Mi Jie, Agnes Monica, Kris Phillips, Xiu Jie Kai, Tender Huang, Huang Ruo Bai, Tao Chuan Zheng
Genre:Romance, Medical
Episodes:
Year:2006-08-15
Description:
Episodes: