The Magicians of Love / 愛情魔髮師

The Magicians of Love / 愛情魔髮師
Cast:
Ming Dao, Joanne Zeng, Sam Wang, Jacky Zhu, Huang Yu Rong, Sonia Sui, Sun Ai Hui, Adriene Lin, Qu Min Jie, Zhao Shun, Lu Man Yin, Tan Ai Zhen, Lin Ke Wei, Pan Yi Ru, Cheng Bo Ren, Qiu Shu Fang, Ambrose Hsu, Joyce Zhao, Doris Lai,
Genre:Romance, Comedy
Episodes:22
Year:2006-02-12
Description:
Episodes: