Queen's / 至尊玻璃鞋

Queen's / 至尊玻璃鞋
Cast:
Tang Zhen Gang, Amanda Zhou, Gong Ji An, Joelle Lu, Shatina Chen, Michael Zhang, Renzo Liu, Lin Mei Xiu, Gina Lin, Wei Ru, Shen Dong Jing, Liu Er Jin
Genre:Romance, Comedy, School
Episodes:13
Year:2007-03-06
Description:
Episodes: