Romantic Princess / 公主小妹

Romantic Princess / 公主小妹
Cast:
Wu Chun, Angela Zhang, Calvin Chen, Gu Bao Ming, George Hu, Li Ang Lin, Genie Zhuo, Hsia Ching Ting, Bu Xue Liang, Huang Jia Qian, Lu Jian Yu, Ye Hui Zhi, Long Chen Han, Feng Yuan Zhen, Qing Xuan, Li Yi Hua
Genre:Romance, Comedy
Episodes:13
Year:2007-09-16
Description:
Episodes: