Hot Shot / 籃球火

Hot Shot / 籃球火
Cast:
Jerry Yan, Show Lo, Zhou Cai Shi, Coco Jiang, Wu Chun, George Hu, Gu Bao Ming, Michael Zhang, Zhang Yan Ming, Lin Pai Yan, Lin Qi Tai
Genre:Sport, Romance
Episodes:16
Year:2008-07-27
Description:
Episodes: