Mysterious Incredible Terminator / 霹靂MIT

Mysterious Incredible Terminator / 霹靂MIT
Cast:
Aaron Yan, Gui Gui, Lu Ting Wei, Xiao Gui, Christine Fan, Tian Li, Zhang Shan Jie, Cai Yi Zhen, Cai Han Cen, Figaro Ceng, Zhang Rong Rong
Genre:Mystery, Suspense, School
Episodes:16
Year:2008-11-07
Description:
Episodes: