Rolling Love / 翻滾吧! 蛋炒飯

Rolling Love / 翻滾吧! 蛋炒飯
Cast:
Jiro Wang, Tang Yu Zhe, Genie Zhuo, Xiao Xun, Huang Wan Bo, Huang Jia Qian, Lance Yu, Queena Liu, Yun Zhong Yue, Huang Xi Tian, Bu Xue Liang
Genre:Romance
Episodes:12
Year:2008-05-04
Description:
Episodes: