Hei Tang Qun Xia Zhuan / 黑糖群俠傳

Hei Tang Qun Xia Zhuan / 黑糖群俠傳
Cast:
Wang Zi, Xiao Xun, Ah Wei, Ya Tou, Xiao Man, Ah Ben, Xiao Yu, Xiao Ma, Mei Mei, Xiao Jie, Carmen Tang
Genre:School, Romance, Comedy
Episodes:13
Year:2008-07-26
Description:
Episodes: