Letter 1949 / 家書-我在1949, 等你

Letter 1949 / 家書-我在1949, 等你
Cast:
Dai Jun Zhu, Lin Yo Wei, Huang Hong Sheng, Zhang Chen Guang, Shen Hai Rong, Gu Bao Ming, Zhu Lu Hao, Yin Xin, Wu Zhong Tian
Genre:Family, Romance
Episodes:
Year:2009-11-09
Description:
Episodes: