Roseate-Love / 紫玫瑰

Roseate-Love / 紫玫瑰
Cast:
Rachel Liang, Tender Huang, Denny Huang, Xu Liang Yu, Tiffany Xu, Ke Shu Qin, Wang Zhong Ping, Wu Wen Xuang
Genre:Romance
Episodes:13
Year:2009-07-12
Description:
Episodes: