Days We Stared at the Sun / 他們在畢業的前一天爆炸

Days We Stared at the Sun / 他們在畢業的前一天爆炸
Cast:
Huang Yuan, Wu Jian He, Zhang Jia Yu, Teresa Daley, Liao Yi Fan, Gao Chen Yu, Hong Qun Jun, Shan Cheng Ju, Kao Ying Hsuan, Cai Ming Yi, Chen Zhu Sheng, Tiffany Xu, Chris Wu, Na Wei Xun, Lala Hsu, Ma Nian Xian, Huang Jian Wei, Renzo Liu, Ding Ning, Liu Ying Shang
Genre:School
Episodes:5
Year:2010-12-18
Description:
Episodes: