Gloomy Salad Days / 死神少女

Gloomy Salad Days / 死神少女
Cast:
Aaron Yan, Serena Fang, Wang Zi, Ah Ben, Mao Di, Xiao Xun, Xiao Man, Chen Yi, Chen Yi, Kris Shen, Cai Yi Zhen, Ring Hsu, Jay Shih, Afalean Lu, Zhou Xian Zhong, Ao Quan, Ye Shou, Xiao Jie
Genre:Romance, Mystery
Episodes:20
Year:2010-10-09
Description:
Episodes: