Hero Daddy / 帶子英雄

Hero Daddy / 帶子英雄
Cast:
Li Li Ren, Zhang Feng Shu, Lan Ai Zi, Zhang Ben Yu, Auguste Kwan, Jian Chang, Yang Li Yin, Zhu Lu Hao, Lin Jia Li, Xie Qi Wen, Xie Li Jin, Li Yun Qing, GiGi, Kun Da, Jay Shih, Xiao Call, He Yi Qi
Genre:Family, Comedy
Episodes:
Year:2010-06-22
Description:
Episodes: