Love Buffet / 愛似百匯

Love Buffet / 愛似百匯
Cast:
Yu Hong Yuan, Aaron Yan, Calvin Chen, Chen De Xiu, Cynthia Wang, Wei Wei, Wang Yi Wen, Patty Hou, Wang Cai Hua, Bu Xue Liang, Billie, Wang Xia, Frances Wu, Kris Shen, Liang You Lin, An Xin Ya, Wang Jing Ying
Genre:Romance
Episodes:13
Year:2010-12-19
Description:
Episodes: