Rogue President / 流氓校長

Rogue President / 流氓校長
Cast:
Li Luo, Richard Ng, Joanne Zeng, Huang Hong Sheng, Jacky Zhu, Shen Dong Jing, Zhang Ben Yu, Wang Yu Rou, Wang Mon Ling, Cai Gui, Tai Bao, Yang Shao Wen, Ma Nian Xian
Genre:Comedy
Episodes:12
Year:2010-12-03
Description:
Episodes: