Summer's Desire / 泡沫之夏

Summer's Desire / 泡沫之夏
Cast:
Barbie Xu, Peter Ho, Huang Xiao Ming, Canti Lau, Coco Jiang, Patina Lin, Fang Si Yu, Shen Jian Hong, Maggie Wu, Yang Han, Chang Kuo Chu, Zhang Ke Fan, Ke Huan Ru, Ying Cai Ling, Xu Ai Xin
Genre:Romance
Episodes:
Year:2010-05-30
Description:
Episodes: