Ex-boyfriend / 前男友

Ex-boyfriend / 前男友
Cast:
Li Qian Na, Tony Yang, Jerry Huang, Liao Yi Qiao, Na Dou, Chu Jia Qing, Patrick Li, Masuyama Yuki, Tao Chuan Zheng, Ge Lei, Lance Yu, Xie Xin, Deng Yun Ting
Genre:Romance
Episodes:14
Year:2011-12-30
Description:
Episodes: