Absolute Boyfriend / 絕對達令

Absolute Boyfriend / 絕對達令
Cast:
Jiro Wang, Goo Hye Sun, Kun Da, Cherry Hsia, Na Wei Xun, Cai Zhi Yun, Bi Xiao Hai, Xiu Jie Kai, Wei Shi Shen, Lin Jun Yong, Yuan Yi Fei, Ikeya Chen, Stephanie Chang
Genre:Romance
Episodes:13
Year:2012-04-08
Description:
Episodes: