Palace 2 / 宫锁珠帘

Palace 2 / 宫锁珠帘
Cast:
Du Chun, Mickey He, Yuan Shan Shan, Zhang Jia Ni, Shu Chang, Feng Shao Feng, Yang Mi, Wei Qian Xiang, Tanny Tien, Hai Lu, Zhao Li Ying, Sun Fei Fei, Chen Xiao, Wang Lin, Yang Rong, Bai Bing, Xue Jia Ning, Ma Wen Long, Wayne Wang, Jiang Rui Jia, Ken Tong, Liu Bin
Genre:Romance
Episodes:37
Year:2012-01-20
Description:
Episodes: